Hjertelig velkommen til Redsun. Vennligst velg din restaurant:

Redsun Sentrum
(Kong Oscarsgate 4)

eller

Redsun Åsane
(Liamyrane 6)